ВИП Софтуер

 

ВИП Софтуер ООД предлага високо точните навигационни решения на TeeJet. Тези системи не само са с ниски цени, но и навигират изключително точно водачите по време на работа благодарение на вградения GLONAS сигнал. Чрез него отклонението е наистина минимално, а механизаторът получава сигнал при всяко отклонение от правилната траектория на движение. Навигационните системи на TeeJet позволяват видео наблюдение на работата. Възможността за наблюдение на капката позволява бързо да се установят и отстранят всички неизправности и запушвания на дюзите по време на работа.

 

ВИП Софтуер предлага и системите за автопилот на TeeJet, чрез които може да се улесни работата на водача при следването на права линия без да се правят промени по хидравличните системи на машините.