Инвентаризация

$33.92 за 1 година(и)
$55.39
$33.92
С компонент "Инвентаризация" на ФермаУЕБ бързо и лесно ще можете да преброявате периодично животните във вашето стадо.
Търговец: FermaWEB

nopelectro.availableoptions

*
*
*

Ще можете да установявате по идентификационни номера (ушни марки), кои животни са налични в стопанството към определена дата, група/стадо, обор/пасище и др. Програмата дава справка за липсващи животни и автоматично, в реално време отчита отметнатите ушни марки. Опцията може да се използва самостоятелно или по предварително генерира план-списък.

Маркери