Складова система (за изчисляване на себестойността)

$111.92 за 1 година(и)
$157.14
$111.92
Този продукт на ФермаУЕБ ви да възможност да проследите наличностите и движенията на стоки, материали, продукция, фуражи, горива, медикаменти, суровини и др.
Търговец: FermaWEB

nopelectro.availableoptions

*
*
*

Със "Складова система" на ФермаУЕБ ще можете  да проследите наличностите и движенията на стоки, материали, продукция, фуражи, горива, медикаменти, суровини и др. С това приложение, само по стокови разписки или по факрути, виве въвеждате и изписвате артикули с цени и количествата на момента. Можете да следите и отразявате плащания, да издавате стокови разписки или фактури. Имате информация за движението, наличността и цените по групи и типове артикули. Можете да комбинирате "Складова система" с другите продукти на ФермаУЕБ -"Хранене", "Фуражна кухня", "Ветеринарен картон" и "Млеконадой". Те позволяват проследяването на себестойността на всяко едно от животните (по групи или индивидуално) - вложени количества, цени и сума.

Маркери