ФермаУЕБ Демо

0,00 (EUR) за 1 месец(а)
0,00 (EUR)
Този пакет включва - Личен картон + Раждане + Жизнен цикъл/Преместване + Продукция + Произход и родословие + Инвентаризация + Теглене + Хранене + Млеконадой + Експорт в Ексел + Генериране на справки и документи + Автоматично попълване в АНКЕТНАТА КАРТА
Търговец: FermaWEB

nopelectro.availableoptions

*
*
*

 

С пакет "ФермаУЕБ Демо"  вие ще можете:

  • Да създавате Личен картон на всяко животно във вашата ферма /новородено или закупено/ - пол, порода, номер на ушна марка, селекционен номер и други.
  • Да въвеждате и отбелязвате всяко раждане във фермата - родители и детайлна информация за новороденото.
  • Да проследявате жизнения цикъл на всяко животно - фази на растеж, физическо състояние, група/стадо, място и други.
  • Да следите и отчитате продукцията; Цена и себестойност на мляко и месо.
  • Подробно описание на произхода на животните под селекционен контрол до 3-та линия /родословие/ и други.
  • Автоматично и периодично преброяване на стадата - Инвентаризация.
  • Теглене на животни - периодично следене и контрол на теглото на животните във вашата ферма.
  • Отчитане на храненето на животните по стада/групи. Софтуерът ви позволява да попълвате предварително менюта, следвайки подходящите рецепти /с количества и цени/.
  • Да проследявате и отчитате информацията от млеконадоя. Ще можете да въвеждате подробно описание на количеството, млечна вана/танк, отговорник за дейността и други. Софтуерът генерира автоматично справка за издоеното мляко.
  • Генерират се различни видове справки и документи за всички извършени дейности /възможно е с цени и количества/. Всеки пакет позволява експорт в Ексел и автоматично попълване в АНКЕТНАТА КАРТА.
Маркери